Navigace

Obsah

Novinky

03.05.2018

Výzva občanům – znečištění bioodpadu

Žádáme občany našeho města, aby do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad, větve či keře jen drobné či podrcené. Nedávejte tam kmeny, pařezy ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Také je zakázáno ukládat biodpad v igelitových pytlích, pouze v kompostovatelných sáčcích. Do hnědých nádob se nesmí dávat ani komunální odpad, ani plasty. Nádoby musí být ve svozový den umístěny na zpevněné ploše veřejného prostranství, ne za plotem. V opačném případě nebudou vysypány!! Děkujeme, že do hnědých nádob budete dávat jen BIOODPAD!

Detail Zprávy

27.04.2018

INFORMACE OBČANŮM – KOMPOSTÉRY

Pokud jste si od města Příbora zapůjčili kompostér, můžete si bezplatně vyzvednout informační brožurku s návodem na kompostování na MÚ Příbor, odbor rozvoje města, kancelář ŽP. 13a (budova radnice, 2.patro). Bohužel ji výrobce zapomněl přibalit ke kompostéru.

Detail Zprávy

11.04.2018

Sázení stromů

Paní místostarostka zve všechny občany na sázení stromů, které se uskuteční 21.04.2018 od 9 hodin na ul. Bezručova Příbor.

Detail Zprávy

11.04.2018

Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Dětské zastupitelstvo Příbor společně s panem Martinem Domitrou a městem Příbor si Vás tímto dovolují pozvat na akci "Ukliďme svět! Ukliďme Česko!", která opět proběhne i na katastru obce Příbora. Akce se koná v sobotu 14.04.2018. Sraz účastníků je v 10:00 hodin u restaurace "Orinoko" v Příboře.

Detail Zprávy

10.04.2018

Ekologické chování se vyplácí

Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady obce.

Detail Zprávy

29.03.2018

Průzkum populace unikátního druhu vážek v Příboře na Borovci

Vážky (Odonata) jsou významnou a starobylou skupinou hmyzu ve sladkovodních ekosystémech. Spolu s jepicemi jsou přímí potomci jedné z nejstarších skupin okřídleného hmyzu.

Detail Zprávy

Příbor

Příbor

Příbor

Příbor

Příbor

Příbor

Příbor

Příbor