Navigace

Obsah

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Využívají se hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na kompostárně.

Více informací naleznete na www.ekodomov.cz