Navigace

Obsah

Každý občan města Příbora, který na pokladně uhradí roční poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, může využívat odpadový systém města – umisťovat odpady podle druhu do barevných kontejnerů na kterémkoliv separačním místě. Na sídlištích jsou rozmístěny tyto kontejnery :

ŽLUTÉ kontejnery -  na plasty (u kelímků např. od jogurtů i s víčky), nápojové kartony od mléka a džusů a také plechovky od nápojů jako jsou piva či energetické nápoje, vymyté plechovky, atd.

MODRÉ kontejnery – na papír, kartony, letáky či časopisy

ZELENÉ kontejnery - na sklenice od nápojů či od přesnídávek

HNĚDÉ popelnice a kontejnery – na bioodpady – volně vysypané či v biosáčcích

ČERNÉ kontejnery i popelnice – na směsný komunální odpad

Pokud občan bydlí v rodinném domě, může si na MÚ požádat o černou popelnici na směsný a hnědou na bioodpad, která mu na vyžádání bude přistavena k domu. Poté si nalepí na černou popelnici známku pro četnost vývozu, kterou taktéž obdrží  na MÚ spolu s termíny svozů. V den svozu vyndá popelnici před svůj pozemek a bude mu vyvezena.

S těmito požadavky se obracejte na pracovnici MÚ :

Ing. Dita Kalužová

Odbor rozvoje města

Městský úřad Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

Tel.: 732 117 580, 556 455 422

e-mail: kaluzova@pribor-mesto.cz

Popelnice zůstávají majetkem svozové firmy, popř. města, proto by s nimi mělo být nakládáno jako s vypůjčeným majetkem. Pokud by došlo k takovému poškození popelnice, které brání jejímu dalšímu využívání, je nutno to nahlásit, zdokumentovat a foto zaslat na úřad – viz. výše. Popelnice bude vyměněna za plně funkční.

Občané si v budovách Městského úřadu a Technických služeb mohou zdarma vyzvednout kompostovatelné sáčky na bioodpad, barevné tašky na třídění odpadu, a to ve dvou velikostech dle množství členů domácnosti, pro niž jsou tašky určeny. Také tam mohou odevzdávat použité baterie, světelné zdroje, zářivky, úsporné žárovky.

Větší elektrospotřebiče, použité oleje či rozměrný odpad mohou občané zdarma odevzdávat na sběrném dvoře – u budovy Technických služeb. Tamtéž je možno domluvit likvidaci nebezpečného odpadu, demoliční suti či jiného stavebního odpadu.

Bioodpady mohou občané umisťovat rovnou do hnědých popelnic či hnědých kontejnerů, které budou na sídliště a k zahrádkářským osadám umístěny na jaře nebo větší množství rovnou odvést na kompostárnu na Točně, kde jsou bioodpady přebírány zdarma. Tam si také občané mohou nabrat kompost pro svou zahrádku.