Navigace

Obsah

POPLATEK ZA SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Poplatek byl stanoven v našem městě v celkové sazbě 468 Kč na osobu a rok.

Splatnost poplatku:

  •  jednorázově v termínu do 31. května
    nebo
  • ve dvou splátkách ve výši 234 Kč do 31. května , zbývající část 234 Kč do 30. září
     

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:

  • platba v pokladně MÚ,
  • platba prostřednictvím složenky (budou doručeny koncem měsíce dubna, popř. začátkem měsíce května),
  • platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.

Nebudou - li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří odbor finanční a kontrolní poplatek platebním výměrem.