Navigace

Obsah

Místní poplatek ze psů

 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.

 

Držitel psa je povinen podat ohlášení ke vzniku poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen podat ohlášení o zániku poplatkové povinnosti.

 

Ohlašovací povinnosti nepodléhá údaj, že:

 • Držitel psa je starší 65 let.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

Město Příbor:

Rodinný dům

 • 200,- Kč za prvního psa,
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
 • 150,- Kč za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
 • 225,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Bytový dům, adresa ohlašovny Městského úřadu Příbor:

 • 1.000,- Kč za prvního psa,
 • 1.500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
 • 150,- Kč za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
 • 225,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Trvalé umístění psa mimo bytový dům:

 • V případě, kdy je pes umístěn trvale na pozemku ve vlastnictví držitele psa mimo bytový dům, se poplatek platí podle sazebníku držení psa v rodinném domě.

Pes v držení právnické osoby se sídlem na území města Příbor:

 • Poplatek se platí podle sazebníku držení psa v rodinném domě.

 

Místní části Hájov a Prchalov:

 • 100,- Kč za prvního psa,
 • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

Splatnost poplatku:

 

Činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka až 500,- Kč, je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka nad 500,- Kč, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a do 31. října příslušného kalendářního roku.

 

Další podrobnosti např. osvobození a úlevy jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.