Navigace

Obsah

Kompostárna

Informujeme občany o ukončení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 20.12.2018. ZIMNÍ PROVOZ: otevřeno každý pátek od 8:00 do 12:00 až do jarních měsíců - dle počasí a potřeby provozu. 

Provozovatelem je firma SUEZ Využití zdrojů a.s., správce kompostárny: Jiří Bystřičan, tel.: 724 437 280, technický pracovník: Václav Deml, tel.: 602 590 186

Občané města Příbora mohou na kompostárnu vozit a zdarma odevzdávat veškerý bioodpad ze zahrad – jako např. větve, trávu, listí či rostliny, které si nechtějí kompostovat sami či se nevejdou do hnědých nádob rozmístěných po městě. Současně si mohou i nabrat kompost pro vlastní potřebu.