Navigace

Obsah

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr komunálního odpadu je provozován v areálu Technických služeb v Příboře na ulici Štramberská 483. Ve sběrném dvoře mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:

  • objemný odpad
  • vytříděné složky komunálního odpadu – sklo, papír, kovy
  • nebezpečný odpad
  • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (plastové, kovové, skleněné), barvy, rozpouštědla, ředidla, motorový a převodový olej, olejové filtry, aku baterie, kyseliny
  • elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče)

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle platného ceníku.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku:

  • 160103 – pneumatiky (přijímáme pneumatiky s diskem i bez disku)
  • 170904 – jiný stavební a demoliční odpad
  • 170107 – směsi nebo oddělené frakce betonu (suť)
  • 170903 – jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky (eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest)
  • 170506 – vytěžené hlušiny

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 - 17.00
Sobota 8.00 – 12.00  

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno (pondělí 17. 4., pondělí 1. 5. a 8. 5., středa 5. 7., sobota 28. 10., pondělí 25. 12.).