Navigace

Obsah

Poslední svozy kontejnerů na bioodpad

Tímto informujeme občany, že poslední svozy kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 770 l, rozmístěných na městských stanovištích pro tříděný odpad, proběhnou 27.11.2018.

Tato informace se netýká kompostejnerů (nádob o objemu 220 l, které jsou rozmístěny o rodinných domů a na sídlištích). Svoz těchto nádob bude probíhat po celý rok.


 

Svoz velkých, hnědých kontejnerů (1100 l) každé úterý a pátek.

Ve svozový den je nutné, aby byl kontejner ustavěn na zpevněné ploše stanoviště. V opačném případě nebude kontejner vyvezen.

Svoz realizuje firma Asompo.