Navigace

Obsah

Analýza směsného komunálního odpadu

Typ: ostatní
1Fyzická analýza směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) proběhla 21.4.2023 v městském parku, kam byl odpad speciálně pro účely vzorkování svezen Technickými službami města Příbora, p.o.

Důvodem provedení byl zájem města zjistit aktuální stav třídění komunálních odpadů. Akce proběhla spolu s dalšími aktivitami k osvětě a ochraně životního prostředí pro děti z mateřských a základních škol v Příboře v rámci Dne Země.

Děti příborských mateřských a základních škol tak měly možnost vidět, co se skrývá v černých nádobách na odpad, i když by tam být nemělo a ujistit se, že třídění odpadů má smysl. Společnost EKO-KOM poskytla skákací hrad a hry pro děti, spol. ASEKOL stánek o recyklaci elektroodpadu se sladkými odměnami z správně odpovědi, spol. MSID-Life Coala připravila aktivity pro děti. Hukvaldský biskupský environmentální resort měl po stromech rozmístěny siluety ptáčků, které děti poznávaly i dle zpěvu. Technické služby města Příbora zajistily stánky, techniku k prohlédnutí, připravily program o třídění odpadu dle barev nádob a také o Re-use centu. Děti mohly využít hrníček pro zasazení semínka květinky. Všem pořadatelům i účastníkům děkujeme.

Analýza odpadu byla realizována na reprezentativním vzorku 491 kg SKO, zvlášť pro odpad z bytových domů a zvlášť z rodinné zástavby. Metodika vzorkování, stejně jako v roce 2019, vychází z metodického pokynu o vzorkování směsného komunálního odpadu MŽP. K vzorkování SKO byl připraven plán vzorkování. Z hlediska zařazení podle Katalogu odpadů se jednalo o Směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01).

Množství odpadu, který již není možno dále materiálově využít a nelze ho v současné době nikterak recyklovat, tedy skutečně do černé nádoby patří, bylo 60 % u rodinných domů (dále jen RD) a 42 % u bytovek, což je zlepšení oproti výsledku z r. 2019, kdy tohoto správně umístěného odpadu bylo jen 34,4 %.

Hmotnostně největší zastoupení ve vzorku odpadů, které měly být vytříděny, měl organický odpad - 16,72 % u bytovek a 14,21 % u RD. I to je oproti roku 2019 zlepšení – tehdy to bylo 28,7 %. Jedná se o součet složek bioodpad cca 7 % a kuchyňský odpad – 7 % u RD, více jak 9 % u bytovek, což je vzhledem k možnosti třídit veškerý kuchyňský odpad do gastronádob smutné.

Další složkou s poměrně vysokým zastoupením byl stavební odpad – 11 % u bytovek, 3,5 % u RD. Tento odpad v nádobách vůbec nemá být. Občané by ho měli odevzdat na sběrný dvůr nebo si z Technických služeb objednat kontejner na tento odpad, pokud dělají přestavbu v bytě.

Totéž platí o dřevě, jehož bylo v odpadu z bytovek 7 %, naopak u RD téměř nic – 0,13 %.

Plast (PET lahve, HDP tvrdé plasty, folie a ostatní plasty) klesl z 11% roku 2019 na téměř 5 % u bytovek a 6,5 % u RD.

Papír byl v roce 2019 zastoupen ve vzorku 4,7 %, nyní u RD 4 %, u bytovek 3,1 %.

Textil byl v roce 2019 ve vzorku zastoupen 10 %, nyní u bytovek 5 %, u RD 2 %.

Kovy klesly z 4,5 % na cca 2 % v obou skupinách.  Klesl i nápojový karton o cca 0,4 %.

Dále se v analyzovaném vzorku objevilo sklo–2,2 % u RD, ale téměř 5,5 % u bytovek – oproti 3,8% v roce 2019.

Množství elektroodpadu– 0,5 % u bytovek a 1,3 % u RD oproti  0,3 % roku 2019.

Ve vzorku se vyskytlo i několik kusů prošlých léčiv, která patří zpět do lékárny, ale i nebezpečný odpad 0,88 % u RD a 2,72 % u bytovek. Jednalo se o motorový olej, injekční jehly a barvy.

Celkově je vytříděnost lepší, než před 4 lety, ale je stále hodně co zlepšovat. Veškeré informace o třídění odpadu naleznou občané na webu Životní prostředí, kde jsou i spoty o třídění, seznam stanovišť a další dokumenty jako certifikáty a vyhlášky města. Prosíme občany, aby informace využívali a řídili se jimi.


Vytvořeno: 15. 5. 2023
Poslední aktualizace: 24. 5. 2023 15:29
Autor: Správce Webu