Navigace

Obsah

Buďme zodpovědní a mysleme ekologicky, stejně jako dříve někteří šlechtici

Typ: ostatní
Mnozí z nás vnímají pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost nebo ochrana životního prostředí jako něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech. To je však velký omyl. Ochranou přírody se lidé začali zabývat již v průběhu 19. století.

Naši předci sice tehdy nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, uvědomovali si ale, že se krajina v Česku v průběhu staletí v důsledku lidské činnosti podstatně změnila k horšímu.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v pevninské Evropě je Žofínský prales, vyhlášený roku 1838 na panství Buquoyů.

V dnešní době nestačí jen chránit přírodu tím, že vyhlásíme chráněná území. Musíme dělat i další kroky, a to především omezovat plýtvání a efektivněji využívat stávající zdroje.

Například firmy se snaží šetřit energiemi, a to nejen z ekonomických důvodů, ale také proto, aby chránily ubývající přírodní zdroje. Stává se to součástí jejich ESG strategie. V provozech využívají úsporné osvětlení, budovy jsou zateplovány a čím dál více dokumentů existuje jen v elektronické podobě. Tiskne se jen to, co je opravdu nezbytné.

Správnou recyklací obce ušetří

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, investují do úspornějšího veřejného osvětlení a motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů.

Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si za jeho likvidaci nechá dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetřit přírodní zdroje. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do životního prostředí.

Zpětný odběr elektrozařízení včetně světelných zdrojů pro naše město Příbor zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytvořil hustou síť sběrných míst. Zároveň zajišťuje přepravu sběrných nádob k recyklaci. Díky tomu ušetří Příbor finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

 


Vytvořeno: 4. 7. 2024
Poslední aktualizace: 4. 7. 2024 13:19
Autor: Správce Webu