Navigace

Obsah

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů města Příbora

Typ: ostatní
V loňském roce občané města odevzdali k recyklaci 17 497 kg vysloužilých elektrozařízení společnosti ASEKOL

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významností třízení elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

 

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané našeho mšsta v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila  338 MWh elektřiny, 29 697 litrů ropy, 1 050 m3 vody a 11,6 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 35,4 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 1 241 kg.

 

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

 

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

dle podkladů firmy ASEKOL pro zveřejnění připravila Ing. Dita Kalužová,,odbor rozvoje města MÚ  Příbor


Příloha

Vytvořeno: 10. 7. 2020
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020 07:52
Autor: Správce Webu