Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství města Příbora

Typ: ostatní
V minulém měsíčníku jsme informovali, že poplatek za odpady se na letošní rok nezvedá, zůstává ve výši 612 Kč na osobu i díky oceněním, které jsme vloni v našem kraji získali.

Jednak Keramickou popelnici za 2. místo ve třídění odpadu (míra vytříděnosti 62 %) a také Odpadového Oskara za 3. nejnižší produkci směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) v kraji (129 kg na obyv. za rok). Bohužel se do evidence započítává i objemný odpad, kterého bylo 40 kg na obyv. a rok, tedy celkem v hlášení o produkci odpadů měl Příbor 169 kg, což v roce 2023 bylo v pořádku, limit byl 180 kg. Na rok 2024 je však hmotnostní limit na hlavu zase snížen, a to na 170 kg SKO, proto jsme již v loni zavedli kartičky na sběrný dvůr (dále jen SD), abychom získali lepší přehled o objemném odpadu, který na SD Příbor Točna končí. Ze stejného důvodu se snažíme navyšovat počet stanovišť na třídění a rovněž počet barevných nádob (bez mála 100 míst). Všichni totiž mají ze zákona o odpadech povinnost třídit odpad a umisťovat jej jen do nádob k tomu určených. Neradi bychom přistupovali ke kontrolám a pokutování „netřídičů“, což je v pravomoci úřadu. Proto spíše apelujeme na všechny, aby do černé nádoby na SKO umisťovali skutečně jen netříditelný odpad jako popel z uhlí (popel ze dřeva patří do kompostu), hygienické pomůcky nebo znečištěný papír, plast či textil. Ostatní se dá vytřídit a umístit do nádob 8 barevných rozlišení, které v našem systému využíváme. Veškeré informace jsou neustále k dispozici na webu životního prostředí a podrobný přehled o třídění byl také v listopadovém měsíčníku, jehož prostřední část se dala vytáhnout a umístit např. na lednici k celoročnímu využití. Lze získat na TIC.

Dále byl ve městě zaveden svoz gastroodpadu na bioplynovou stanici v Horní Suché, která je napojena do sítě a kuchyňské zbytky přeměňuje na bioplyn. Občané téměř z celého města mohou třídit veškerý kuchyňský odpad a odkládat ho do hnědých nádob s růžovým poklopem na svých stanovištích pro třídění. Pokud na svém stanovišti nádobu máte, ale nedostali jste zatím košík se sáčky na třídění, můžete si jej nadále vyzvednout na infocentru. Potřebujeme vytřídit maximum, abychom se v dalších letech vyhnuli tzv. skládkové pokutě za uložení na skládku množství odpadu nad zákonný roční limit. A případné další pokutě za malou míru třídění. Z fyzické analýzy provedené 21.4.2023 vyplynulo, že občané z paneláků a bytovek odkládají průměrně 17 % kuchyňského odpadu do černých nádob a v rodinných domech (dále RD) 14 %. Celkově pak 40 % odpadu z popelnic od RD a 58 % z kontejnerů černé barvy ze sídlišť nemusí na skládce končit. Vše využitelné z barevných nádob je také finančně ohodnoceno, takže se kruh uzavírá a jsme zpět u ceny za odpad. Pokud budeme všichni co nejvíce třídit, budeme za odpad platit méně v porovnání s okolními městy a více prospějeme životnímu prostředí.

 


Vytvořeno: 7. 2. 2024
Poslední aktualizace: 7. 2. 2024 10:18
Autor: Správce Webu