Navigace

Obsah

Počet kontejnerů na území města, kotlíkové dotace - 3. výzva

Typ: ostatní
Vážení občané,často se objevují dotazy, kolik máme v Příboře kontejnerů, jaké jsou odměny za vytříděný odpad apod. Černých kontejnerů na směsný komunální odpad stojí na sídlištích 108, což je na počet obyvatel, kteří je mají využívat, dostačující. U rodinných domků mají lidé popelnice s četností svozu dle počtu osob v domácnosti.

Dlouhodobě se snažíme navyšovat počty kontejnerů na tříděný odpad a zefektivňovat jejich umístění. V loňském roce byla vybudována dvě nová stanoviště – v Klokočově a na ulici Jičínské. Rovněž byla upravena či rozšířena stanoviště na Prchalově, na sídlišti na ul. Štefánikově, na Dukelské ulici a u zahrádek na Fučíkově ulici či v Klokočově. Z již nevyužívaných stanovišť na Masarykově ulici a Npor. Loma jsme naopak odstranili dláždění a rozšířili plochy veřejné zeleně. Snažíme se reagovat na Vaše podněty, a -pokud je to možné- ustavit nádoby tam, kde to vyhovuje Vašim potřebám nejvíce.

V současné době je ve městě 93 žlutých kontejnerů na plast, kovy a nápojové kartony, 62 modrých na papír, 40 zelených na sklo a 10 bílých na textil. Nově byly přidány bílé kontejnery na ulici Dukelskou (u křižovatky s ulicí Sv. Čecha) a na ulici Nerudovu (naproti nádraží). Na drobné elektro jsou 2 červené kontejnery na Dukelské u křižovatky a U Tatry za prodejnou Hruška. V Klokočově, Prchalově i Hájově jsou menší barevné nádoby na elektro zařízení a nově také box v budově MÚ na náměstí - v přízemí u vstupu do suterénu, kde jsou i krabice na svítidla a baterky.

Využívejte, prosím, nádoby ohleduplně, sešlapávejte PET lahve, nápojové kartony a hlavně papírové krabice, aby se nezaplňovaly kontejnery zbytečně a vešel se do nich i odpad Vašich spoluobčanů. Papír se sváží ve středu a plast ve čtvrtek každý týden, sklo jednou měsíčně - první týden v měsíci. V případě potřeby jsme připraveni navýšit četnost svozu kontejnerů na tříděný odpad. Textil i elektro se sváží průběžně – většinou 1x měsíčně, ale i častěji, to je plně v režii společností, které tyto suroviny dále využívají. K odevzdání tříděného odpadu mohou občané využívat i sběrný dvůr v areálu Technických služeb na Štramberské ulici.

Za tyto Vámi vytříděné komodity město za rok 2018 celkem získalo na odměnách 1,1 mil. Kč, z čehož 983 tisíc je od společnosti Ekokom za papír, plast a sklo, 99 tisíc za elektrozařízení, svítidla a baterie, 23 tisíc bylo za výhry v soutěžích. Děkujeme všem, kteří třídí odpad a podílejí se na těchto odměnách, za které se snažíme zlepšovat podmínky pro třídění. Každoročně připravujeme vzdělávací akce pro veřejnost včetně programů pro děti základních a mateřských škol. Díky odměnám za třídění odpadu se rovněž snižuje částka, ze které se vypočítává poplatek za komunální odpad.

V loňském roce jsme pořídili 220 kompostérů různých velikostí pro občany, kteří je využívají pro domácí kompostování. Nadále mají občané možnost zdarma odvážet bioodpad do kompostárny na Točně, od dubna do listopadu budou opět rozmístěny hnědé nádoby 770 l svážené 2 x týdně a celoročně funguje svoz malých hnědých biopopelnic 220 l od rodinných domů i ze sídlišť.

Zaznamenali jsme posun i v oblasti kvality ovzduší, co do množství neekologických lokálních topenišť  spalujících pevná paliva. V prvních dvou výzvách kotlíkových dotací vyměnilo 64 domácností své staré kotle za účinnější nové kotle na plyn či biopaliva. Město přispělo na výměnu těchto kotlů částkou 405 tisíc Kč. Na výměnu kotle přispívá kromě města i kraj a Ministerstvo životního prostředí. Po prvních dvou úspěšných výzvách se letos otevírá možnost pro další zájemce 3. výzvou kotlíkových dotací. Všichni, kdo mají ještě starý kotel na pevná paliva, by toho měli využít a o dotaci si zažádat. Město Příbor je připraveno podpořit i další žadatele o dotaci, což potvrdily i orgány města svým hlasováním.

Snažme se společně zlepšit naše životní prostředí ohleduplností, neznečišťováním svého okolí i  ovzduší, tříděním odpadů a jejich umisťováním do nádob k tomu určených úsporně nebo využitím služeb sběrného dvora. Děkujeme za spolupráci i vstřícnost.

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města MÚ Příbor


Vytvořeno: 15. 2. 2019
Poslední aktualizace: 15. 2. 2019 11:05
Autor: Správce Webu