Navigace

Obsah

Televizor, zvířecí klec a přední sklo auta v černých kontejnerech na sídlišti

Typ: ostatní
Občané našeho města jsou opakovaně upozorňováni na nevhodné předměty, které umísťují do černých nádob na směsný komunální odpad. Běžně se v nádobách nalézá tříditelný odpad (plast, kovy či nápojové kartony, papír a kartony, textil či obuv a bio), který patří do barevných kontejnerů rozmístěných všude po městě. Kromě těchto četných stanovišť je ve městě rovněž kompostárna a sběrný dvůr, kde mohou občané města uložit svůj odpad. Přesto jsou černé kontejnery na sídlištích zaplněny tříditelným odpadem a tím na skutečný směsný odpad nezbývá dost místa.


Všechny služby v oblasti odpadového hospodářství mají občané Příbora za nízký poplatek.  Na základě upozornění od občanů nebo dle vlastního zjištění se ale opakovaně musí řešit nesprávné ukládání odpadu. V černých kontejnerech lze nalézt televizor, velkou klec od domácího zvířete, přední sklo automobilu, atd. Na stanoviště u kontejnerů občané neoprávněně odkládají kancelářské židle, police, umyvadla, záchodové mísy, kufry, atd.

 

Je tohle nutné?!

 

Podobné případy zaměstnají zbytečně několik lidí, kteří musí tento odpad - často v černé nádobě zaklíněný - vyndat a dopravit na sběrný dvůr, případně vyhodit do příslušné barevné nádoby. Chovejte se, prosím, kultivovaně, jinak bude nutno buď hodně zvýšit poplatek anebo nakoupit spoustu kamer, monitorovat stanoviště a ukládat pokuty dle zákona o odpadech č. 185/2001 (citace):

Dle § 69, odstavce 2 se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa pro tyto odpady. Za takový přestupek může obecní úřad uložit pokutu až 50 000 Kč.

 

Věříme, že žijeme v civilizovaném městě, že zvítězí lidská slušnost a ohleduplnost. Opakování je matka moudrosti, tak ke zlepšení situace kolem odkládání odpadů opětovně připomínáme základní pravidla:   

 

DO ČERNÝCH NÁDOB PATŘÍ JEN TO, CO  NEJDE VYTŘÍDIT A UMÍSTIT DO ZELENÉ, MODRÉ, ŽLUTÉ, ČERVENÉ, BÍLÉ A HNĚDÉ NÁDOBY!!! 

 

Objemný odpad (jakýkoliv nábytek, sanitární technika …) patří na sběrný dvůr.

 

Velké množství bioodpadu či zeminy do kompostárny.

 


Vytvořeno: 29. 5. 2020
Poslední aktualizace: 29. 5. 2020 09:48
Autor: Správce Webu