Navigace

Obsah

Výzva k deratizaci objektů

Typ: ostatní
V důsledku mírného průběhu zimního období dochází v posledních letech ke zvýšenému výskytu škodlivých epidemiologicky významných hlodavců ve městě. Od druhé poloviny března roku 2024 bude odborná firma zajišťovat deratizaci veřejných ploch a objektů, které spravuje město Příbor.

Žádáme občany města, aby se připojili k plošné deratizaci, a to v součinnosti s Městským úřadem Příbor, tedy ve výše uvedeném období. Předem děkujeme za spolupráci při deratizaci objektů. Redukce počtů hlodavců ve městě snižuje také možnost výskytu chorob, které tito hlodavci přenášejí (jedná se především o nebezpečnou leptospirózu, někdy také nazývanou “krysí žloutenka“).

Podle ustanovení § 55 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se speciální ochrannou deratizací rozumí odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu hlodavců a dalších živočichů.

Podle ustanovení § 57 odst. 2) zákona je speciální ochrannou deratizaci povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Veselková, MÚ Příbor, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek


Vytvořeno: 13. 3. 2024
Poslední aktualizace: 13. 3. 2024 11:06
Autor: Správce Webu