Navigace

Obsah

Kompostárna

Zahájení běžného provozu kompostárny

Informujeme občany o zahájení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 9.5.2022

Provozní doba

Pondělí

7.00 - 18.00

Úterý

7.00 - 15.00

Středa

7.00 - 15.00

Čtvrtek

7.00 - 18.00

Pátek

7.00 - 15.00

Sobota

7.00 - 12.00

Provozovatelem je firma Recovera Využití zdrojů a.s. (dříve SUEZ Využití zdrojů a.s.), správce kompostárny: Jiří Bystřičan, tel.: 724 437 280, technický pracovník na kompostárně : Václav Demel, tel.: 602 590 186.

Občané města Příbora mohou na kompostárnu vozit a zdarma odevzdávat veškerý bioodpad ze zahrad – jako např. větve, trávu, listí či rostliny, které si nechtějí kompostovat sami.

 


Článek o kompostárně