Navigace

Obsah

Kompostárna

Běžný provoz kompostárny

Informujeme občany o zahájení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 27.3.2023.

Provozní doba

Pondělí

7.00 - 18.00

Úterý

7.00 - 15.00

Středa

7.00 - 15.00

Čtvrtek

7.00 - 18.00

Pátek

7.00 - 15.00

Sobota

7.00 - 12.00

Provozovatelem je firma Recovera Využití zdrojů a.s., správce kompostárny: Jiří Bystřičan, tel.: 724 437 280, technický pracovník: Václav Demel, tel.: 602 590 186.

Občané města Příbora mohou na kompostárnu vozit a zdarma odevzdávat veškerý bioodpad ze zahrad – jako např. větve, trávu, listí či rostliny, které si nechtějí kompostovat sami.


Článek o kompostárně