Navigace

Obsah

Re-use centrum Točna

ru1ru2

re1re2

sb

Nový Sběrný dvůr Točna v Příboře byl úspěšně zkolaudován. Následující půl rok se budou vychytávat procesy spojené s obsluhou dvora, přebírkou a tříděním odpadu. Stejně tak se bude ladit provoz RE-USE centra, které je ve městě naprostou novinkou.

Nabídka zboží Re-USE centra bude pro veřejnost dostupná díky aplikaci Econit http://reuse-center.econit.cz/obec/pribor, kde si potenciální noví majitelé budou moci věci prohlédnout i rezervovat k odběru.

Před otevřením město spustí osvětové videspoty, které občanům nové místo ke sběru odpadů a RE-USE centrum představí. Spot se natáčel na začátku března a poběží na sociálních sítích i v místní LTV Příbor. Do hlavních rolí byl obsazen pan starosta i místostarosta. Ti účinkovali i v předchozích spotech ke třídění odpadů v Příboře a vše občanům města vtipnou formou osvětlí. Lidé budou informováni nejen skrze sociální sítě a TV, ale i pomocí letáků a městského měsíčníku.

Nový sběrný dvůr s RE-USE centrem se nachází v areálu Točna vedle kompostárny. V současné době probíhají poslední přípravné práce a ladění detailů. Sběrný dvůr i RE-USE centrum dostalo svůj grafický “kabát” - vizuál a logo. Dle něj finalizují také přípravy nepřehlédnutelného označení sběrného dvora viditelné ze silnice I/58 z Příbora do Kopřivnice a označení budov. 

Od podání žádosti o dotaci na výstavbu sběrného dvora po spuštění do provozu uběhlo téměř 5 let. Celkové náklady na výstavbu sběrného dvoru a RE-USE centra jsou 34 mil. Kč, z toho město spolufinancuje 7 mil. Kč. Zbytek je hrazen z Fondu soudržnosti, Operačního programu životního prostředí Evropské unie.

reuse

Na Sběrném dvoře Točna budou moci lidé odevzdat:

Objemný odpad – nábytek, sedačky, matrace

Dřevo

Stavební odpad

Pneumatiky

Elektroodpad v rámci zpětného odběru (lednice, pračky, vysavače, drobné elektro atd.)

Použité baterie a světelné zdroje

Textil, hračky

Oleje

Nebezpečný odpad

Chemikálie

Polystyren

Sklo, plasty, papír

Nepoškozené a funkční věci budou zařazeny do RE-USE centra. O přijetí nebo nepřijetí věcí do Re-use centra bude mít právo rozhodnout, a to i bez udání důvodů, obsluha sběrného dvora. Lidé nejen z Příbora si je pak budou moci  za symbolický poplatek odnést domů.

RE-use centrum - vítěz Komunálního projektu roku v oblasti Odpadové hospodářství - video

zpravy/komunalni-projekt-roku-2021-178cs.html