Navigace

Obsah

Sběrný dvůr

sd1sd2

sd1sd2

Sběrný dvůr komunálního odpadu je provozován v areálu Točna v Příboře na ulici Štramberská – za křižovatkou, vedle kompostárny. Ve sběrném dvoře mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů, které však nejsou z podnikatelské činnosti:

 • objemný odpad
 • vytříděné složky komunálního odpadu – sklo, papír, plast + nápojové kartony, obalový polystyren (neznečištěn), kovy, dřevo, textil, použité jedlé oleje v PET lahvích
 • nebezpečný odpad
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (plastové, kovové, skleněné), barvy, rozpouštědla, ředidla, motorový a převodový olej, olejové filtry, aku baterie, kyseliny
 • elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, baterie, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče)

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle platného ceníku.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku:

 • 150110 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • 160103 – pneumatiky (přijímáme pneumatiky s diskem i bez disku)
 • 170102 – cihly
 • 170107 – směsi nebo oddělené frakce betonu (suť)
 • 170506 – vytěžené hlušiny
 • 170904 – jiný stavební a demoliční odpad
 • 170903 – jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky (eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest)

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí

8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

Středa

8.00 – 11.00

12.00 - 17.00

Pátek

8.00 – 11.00

12.00 - 17.00

Sobota

8.00 – 12.00

 

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno (pondělí 17. 4., pondělí 1. 5. a 8. 5., středa 5. 7., sobota 28. 10., pondělí 25. 12.).

 

Kontakt : sbernydvur@tspribor.cz

odpovědný pracovník : Vladimír Honus – 736 135 129

Ceník TS (50.61 kB)

Rozhovor s místostarostou o SD Příbor - zde.