Navigace

Obsah

Víte, jak správně třídit odpady?

Nové videospoty součástí kampaně ke třídění komunálního odpadu v Příboře.

Město Příbor patří již řadu let mezi sídla, jejichž občané produkují výrazně méně směsného odpadu, než je celostátní průměr. Nedílnou součástí systému odpadového hospodářství v Příboře je informovanost a osvěta obyvatel města. Od začátku letošního roku byla podpora třídění komunálního odpadu rozšířena o nové propagační videospoty – hrané a dokumentární. Videospoty jsou zaměřeny na jednotlivé druhy komunálního odpadu, na třídění komodit jako jsou plasty a drobné kovy, papír, sklo, bioodpad, textil či elektro.

Minutové spoty, které pro město připravil režisér Zdeněk Vévoda ve spolupráci se scenáristou Milanem Cyroněm, zábavnou formou přibližují hlavní zásady separace komunálního odpadu. Jejich průvodcem je herec Svatopluk Zatloukal. "Vedle Svatopluka Zatloukala, který představuje bodrého bezdomovce, a tedy -v nadsázce řečeno- na slovo vzatého znalce problematiky třídění odpadu, jsme chtěli zapojit i osobnosti přímo z vedení města. Jsme rádi, že počáteční ostych překonali jak starosta města Jan Malík, tak místostarosta Pavel Netušil. Věříme, že i díky jejich účasti a zachycení příborských lokalit se nám diváky podaří nejen poučit, ale i pobavit,"  uvedli autoři miniseriálu.

Dokumentární spoty mají jiný charakter. „Ukazují, že v Příboře vytříděné komodity končí u konkrétních odběratelů. Ti nadále papír, sklo, plasty a další zpracovávají a předávají k následnému smysluplnému využití,“ říká spoluautorka klipů Irena Nedomová ze studia Duyvis video a pokračuje, „ve spotech si zároveň klademe otázku - neděláme to zbytečně? Odpověď je jasná - neděláme to zbytečně! Z klipů vyplývá, že Příboru a vlastně celé naší společnosti se třídit určitě vyplácí.“