Obsah

https://www.youtube.com/watch?v=IuzR0Z5EInU

 

⚫️ CO TEDY (NE)DÁVAT DO ČERNÉHO?
Do černých nádob patří jen to, co nejde vytřídit a umístit do jiných nádob. Příklady
hygienické pomůcky (pleny, kompenzační zdravotní pomůcky, vlhčené ubrousky…)
odpad živočišného původu (kosti, zbytky masa, zvířecí trus)
znečištěné věci (papír, plast, textil)
popel ze spalování uhlí
⚠️ na sídlištích je rozmístěno zhruba 100 kontejnerů, které jsou sváženy 1x týdně (vždy ve středu)
⚠️ směsný odpad z rodinných domů se sváží co tři týdny (informace o svozu ➡️ svoz-odpadu/)
💡 větší domácnosti (5 a více členů), či občané topící tuhými palivy, potřebující pleny atd. si mohou požádat na Technických službách o větší nádobu, pokud jim 120 litrová popelnice nestačí (žádosti se posuzují individuálně)
💡 odpad lze dovézt i na sběrný dvůr