Obsah

Stanoviště na třídění GAstropopelnice 1Gastzropopelnice 2

Proběhla distribuce košíků, ale studenti se nedostali, kvůli špatnému počasí a také mnohým domům bez funkčního zvonku na brance, do každé domácnosti. Prosíme zájemce, aby si vyzvedávali koše na gastroodpad na TIC. Kde je větší dům s více domácnostmi, mohou mít každá svůj.
 

Město Příbor na jaře roku 2023 spustilo pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu, do kterého bylo zapojeno 1 500 domácností bytových domů na sídlištích.

Od 18. 1. 2024 budou do projektu zapojeny i rodinné domy v Příboře, které navštíví zástupci města a v případě, že lidé na kuchyňský odpad nemají své využití (kompostér, domácí zvířata…) obdrží odpadový set (košík, sáčky a brožurku). Kdo nebude ve dnech 18. - 20. 1. 2024 doma zastižen, může si svůj set vyzvednout na TIC.

Dita Kalužová z odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek uvedla, že do nádob je možné ukládat veškeré kuchyňské zbytky jídel, prošlé potraviny, syrové maso a ryby, zbytky z vařeného jídla, menší kosti, pečivo, těstoviny a jiné přílohy, zbytky z ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, čajové sáčky i kávová sedlina, skořápky ořechů, mastné kuchyňské utěrky a jiné kuchyňské zbytky.

„Odpad se 1x týdně sváží do bioplynové stanice v Horní Suché, kde se promění na energii – je napojena do sítě, teplo a certifikované hnojivo, čímž se znovu živiny vrátí do půdy. Zde jsou schopni si poradit i s obaly, které nejsou kompostovatelné, vyhazované potraviny tak mohou být i v původních obalech (kromě kovů a skla),“ doplnila Dita Kalužová.

Město Příbor těmito aktivitami podporuje občany, kterým není lhostejné životní prostředí, a zapojují se do budování města s minimem odpadů.

 

Gastronádoby jsou umístěn na všech stanovištích na třídění v těch městských částech, kde byly roznášeny gastrokoše do domácností. Přehled všech stanovišť níže.

 

koš

Foto koše na kuchyňský odpad

Přehled stanovišť

Foto gastro koš

1. článek_do Měsíčníku města Příbora

2. článek do Měsíčníku města Příbora 

Prezentace Organic technology

Další etapa rozšíření sběru gastroodpadu