Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Počet kontejnerů na území města, kotlíkové dotace - 3. výzva

Vážení občané,často se objevují dotazy, kolik máme v Příboře kontejnerů, jaké jsou odměny za vytříděný odpad apod. Černých kontejnerů na směsný komunální odpad stojí na sídlištích 108, což je na počet obyvatel, kteří je mají využívat, dostačující. U rodinných domků mají lidé popelnice s četností svozu dle počtu osob v domácnosti. celý text

ostatní | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
ekolamp

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace

V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. celý text

ostatní | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Svozy komunálního odpadu o svátcích

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2018 a lednu 2019 připadají svozy komunálního odpadu na státní svátky, kdy jsou uzavřené skládky odpadů, budou provedené náhradní svozy vždy v nejbližší pracovní den. celý text

ostatní | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vedení města převzalo ocenění

Druhý ročník soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC zná krajské vítěze. Kolektivní systém ASEKOL jako organizátor celorepublikového projektu na podporu osvěty a sběru drobného elektra v červených kontejnerech rozdal krajská ocenění nejaktivnějším obcím. Celkový vítěz ještě čeká na své slavnostní odhalení, které proběhne v prosinci v Praze, pod záštitou a za účasti Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Ukončení běžného provozu kompostárny na Točně

Informujeme občany o ukončení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 20.12.2018.ZIMNÍ PROVOZ : otevřeno každý pátek od 8:00 do 12:00 až do jarních měsíců - dle počasí a potřeby provozu.
celý text

ostatní | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběrný dvůr 17.11.2018 uzavřen

Technické služby města Příbora informují občany, že v sobotu 17.11.2018 je z důvodu státního svátku sběrný dvůr uzavřen. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Poslední svozy kontejnerů na bioodpad

Tímto informujeme občany, že poslední svozy kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 770 l, rozmístěných na městských stanovištích pro tříděný odpad, proběhnou 27.11.2018.
Tato informace se netýká kompostejnerů (nádob o objemu 220 l, které jsou rozmístěny o rodinných domů a na sídlištích). Svoz těchto nádob bude probíhat po celý rok.

celý text

ostatní | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Foto 2

Počet a četnost svážení kontejnerů na směsný odpad

Vážení občané, občas se objeví podnět k přeplněnosti určitých černých kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou rozmístěny na sídlištích v našem městě. Způsob stanovení počtu nádob a četnosti jejich svozu je stejný pro všechny bytové domy na celém území města. Obecně platí, že počet nádob na směsný odpad a četnost jejich svozu jsou nastaveny podle počtu domácností v bytovém domě, přihlíží se i k počtu přihlášených osob (poplatníků).
celý text

ostatní | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Jakou cenu má elektroodpad?

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci? celý text

ostatní | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Od 01.10.2018 změna svozu u malých hnědých biopopelnic

Technické služby informují občany, že od 01. 10. 2018 dojde ke změně svozových dnů u malých hnědých biopopelnic od rodinných domů. Od tohoto data bude svozovým dnem bionádob pondělí, přičemž rozdělení svozů do sudých a lichých týdnů zůstane zachováno. Podrobný harmonogram svozu je k nahlédnutí na webu města a v měsíčníku. celý text

ostatní | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

SOUTĚŽ ASEKOLU - AKTIVNÍ OBEC 2018

Město Příbor je přihlášeno do soutěže společnosti Asekol, která zajišťuje sběr, dopravu a recyklací elektrospotřebičů. Za propagaci a informovanost obyvatel již máme plný počet bodů – počítaly se články v Měsíčníku města Příbora, na webu ŽP a na sociálních sítích. Zda vyhrajeme peněžitou odměnu ve výši 20.000 Kč nyní závisí na množství drobných elektrospotřebičů, které do 30.9.2018 nasbíráme do červených kontejnerů. Proto se obracíme na Vás, občany města, s žádostí, abyste do tohoto data odevzdali nepotřebné drobné elektro do dvou červených nádob umístěných na sídlišti U Tatry, na ulici Choráze za obchodem a u křižovatky ulice Dukelské a Sv. Čecha. Mnozí z nás dostanou novou rychlovarnou konvici či fén a ten starý ještě schovají do sklepa či na půdu a většinou tento spotřebič již stejně nepoužívají. Je lepší dosloužilý přístroj odevzdat k recyklaci a nyní je na to ta správná doba. Každý může přispět svou troškou pro dobrou věc a společně získat peněžitou odměnu, kterou město samozřejmě použije na vylepšení sběrných míst či pořízení nádob, biosáčků či jiných potřeb odpadového hospodářství města, kterými se snaží Vám třídění odpadů usnadnit a maximálně zpříjemnit. Děkujeme, že se zapojíte. celý text

ostatní | 29. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Od 01.10.2018 se mění termíny svozu kompostejnerů

Od října 2018 budou kompostejnery - malé hnědé popelnice na bioodpad svážet Technické služby, a to v těchto termínech: celý text

ostatní | 29. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz odpadu v období státních svátků

MÚ PŘÍBOR informuje občany města, že svoz směsného, separovaného odpadu a bioodpadu bude v období státních svátků 5.-6.července 2018 probíhat v řádných termínech, tj. beze změn celý text

ostatní | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Ekolamp

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. celý text

ostatní | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek? celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Finanční odměny od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu

Vážení občané města Příbora,dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu (papíru, plastů, nápojových kartonů a skla), které se Vám v roce 2017 podařilo vytřídit. Město ho předalo k využití a získalo od společnosti EKO-KOM finanční prostředky, které dále využívá např. k rozšíření stanovišť a jejich úpravě. celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Výhra

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Bižší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva občanům – znečištění bioodpadu

Žádáme občany našeho města, aby do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad, větve či keře jen drobné či podrcené. Nedávejte tam kmeny, pařezy ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Také je zakázáno ukládat biodpad v igelitových pytlích, pouze v kompostovatelných sáčcích. Do hnědých nádob se nesmí dávat ani komunální odpad, ani plasty. Nádoby musí být ve svozový den umístěny na zpevněné ploše veřejného prostranství, ne za plotem. V opačném případě nebudou vysypány!! Děkujeme, že do hnědých nádob budete dávat jen BIOODPAD!
celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

INFORMACE OBČANŮM – KOMPOSTÉRY

Pokud jste si od města Příbora zapůjčili kompostér, můžete si bezplatně vyzvednout informační brožurku s návodem na kompostování na MÚ Příbor, odbor rozvoje města, kancelář ŽP. 13a (budova radnice, 2.patro). Bohužel ji výrobce zapomněl přibalit ke kompostéru.
celý text

ostatní | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka

Sázení stromů

Paní místostarostka zve všechny občany na sázení stromů, které se uskuteční 21.04.2018 od 9 hodin na ul. Bezručova Příbor. celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Ukliďme Česko

Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Dětské zastupitelstvo Příbor společně s panem Martinem Domitrou a městem Příbor si Vás tímto dovolují pozvat na akci "Ukliďme svět! Ukliďme Česko!", která opět proběhne i na katastru obce Příbora. Akce se koná v sobotu 14.04.2018. Sraz účastníků je v 10:00 hodin u restaurace "Orinoko" v Příboře.
celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Ekologické chování se vyplácí

Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady obce.

celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Průzkum populace unikátního druhu vážek v Příboře na Borovci

Vážky (Odonata) jsou významnou a starobylou skupinou hmyzu ve sladkovodních ekosystémech. Spolu s jepicemi jsou přímí potomci jedné z nejstarších skupin okřídleného hmyzu. celý text

ostatní | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Další kompostéry pro občany Příbora

Město Příbor v roce 2014 přidělilo mezi občany města celkem 580 kusů domácích kompostérů. Protože o domácí kompostování občané projevili zvýšený zájem, pořídilo město počátkem března 2018 dalších 180 ks kompostérů. celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

MĚSTO PŘÍBOR OBSADILO 3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2018 ZA NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKOU SLUŽBU V KRAJSKÉM KOLE

Město Příbor se v letošním roce opět přihlásilo do soutěže Zlatý erb, v rámci které se hodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší webová stránka měst a obcí, rovněž i nejlepší elektronická služba. Tuto soutěž vyhlašuje spolek Český zavináč. Odborná porota hodnotí podle stanovených kritérií např. povinné informace, úřední desku, ovládání webu, navigaci, přehlednost stránek, užitečnost elektronických služeb atd. celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Město Příbor se připojí k celosvětové kampani Hodina Země

V sobotu 24. března 2018 od 20:30 do 21:30 hodin proběhne již jedenáctý ročník celosvětové akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země.
celý text

ostatní | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Třídění bioodpadu v hnědých popelnicích (kompostejnerech)

Vážení občané města, v minulém čísle Měsíčníku byl uveden článek o třídění bioodpadu. Na základě Vašich četných dotazů přinášíme rozšířené informace k tomuto tématu. Na konci loňského roku byly u rodinných domů a taky na sídlištích rozmístěny hnědé popelnice (tzv. kompostejnery), které jsou určeny k třídění bioodpadu zejména z domácností a taky je možno do nich ukládat i běžný bioodpad ze zeleně. Nově rozmístěné hnědé popelnice jsou sváženy ze sídlišť a od rodinných domů celoročně.
celý text

ostatní | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Jaro a Světový den vody se blíží! Sledujte kvalitu vody ve své studni

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme
Ostrava 14. 3. 2018 - Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.
celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Jarní úklid komunikací

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu plánují technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací.
Úklid komunikací proběhne dle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram, i umístění přechodného dopravního značení, je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací. Buďte tedy prosím ohleduplní, jak ke svému okolí, ale i k zaměstnancům technických služeb, kteří úklid provádějí.
celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zahájení běžného provozu kompostárny

Informujeme občany o zahájení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 19.3.2018. celý text

ostatní | 13. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední