Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Svoz objemného odpadu

Technické služby města Příbora informují občany, že od 13.4. do 28.4. 2021 bude probíhat svoz objemného odpadu. Harmonogram jednotlivých svozů je k nalezení na webových stránkách TS, v měsíčníku a také na letáčcích se svozem odpadu.
celý text

ostatní | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Ve středu 7.4. otevíráme Re-use centrum

Re-use centrum je novinkou, která potenciální odpad ještě vrátí zpět do oběhu. Vyzvednout a koupit si věci z Re-Use centra budou moci i občané z okolních obcí. celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Osvědčení

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Příbor může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 36,77 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,34 kg vysloužilých spotřebičů. celý text

ostatní | 24. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Otevření kompostárny

Od 22.3.2021 přechází kompostárna na Točně do běžného režimu a bude otevřena denně. celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
osvedceni

Loni jsme do sběrných nádob vybrali téměř 200 kg baterií

Do sběrných nádob u nás v Příboře jsme v roce 2020 vytřídili 197 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. celý text

ostatní | 9. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

DODRŽUJTE PRAVIDLA příroda Vám to vrátí

Nakládání se starými elektrospotřebiči celý text

ostatní | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Odpadové hospodářství města

S účinností od 1. 1. 2021 začaly platit nové zákony o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností … č. 541
– 545/2020 Sb., v důsledku čehož bude nezbytné vydat nové
obecně závazné vyhlášky o systému odpadového hospodářství
i o poplatku na další roky. celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Kompostovatelné odpady patří do hnědých nádob a kompostérů  1

Kompostovatelné odpady patří do hnědých nádob a kompostérů

Bioodpad z domácností je nejvhodnější separovat doma do samostatné nádoby (misky, kbelíku, apod.) a tuto pak jednoduše vysypat do kompostéru či hnědé popelnice (kontejneru). celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Chytrý tučňák na textil dobije i mobil  4

Chytrý tučňák na textil dobije i mobil

Společnost TextilEco a.s. již několik let působí v našem městě a sbírá do jedenácti bílých kontejnerů použitý textil, obuv a hračky. Textil tak zbytečně nekončí jako odpad na skládce. Jen za loňský rok 2020 se v bílých kontejnerech vybralo 33 tun. Kdyby toto množství skončilo v černých nádobách, bylo by odvezeno na skládku, město to stálo 60-70 tisíc korun. Navíc společnost TextilEco platí městu za každou umístěnou nádobu paušální roční poplatek. celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Článek ke třídění odpadu: celý text

ostatní | 11. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Výměna svozových nádob na Hájově

Upozorňujeme občany Hájova, že dne 3.02.2021 proběhne výměna malých nádob na směsný komunální odpad za nádoby nové. Prosíme občany, aby nechali nádoby po provedení svozu vytaženy. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Změna svozu bioodpadu

Z technických důvodů bude svoz biologicky rozložitelného odpadu (pro lokality – Za řekou, Paseky, Hájov, Prchalov, Klokočov), avízovaný dle harmonogramu na dnešek tj. 19.1.2021, přesunut na tento pátek, tj. 22.1.2021. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Svoz odpadu v roce 2021

V souborech níže naleznete svozy odpadů v roce 2021. celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna provozu kompostárny

Informujeme občany o zahájení zimního provozu kompostárny na Točně, a to od 18.12.2020. Otevřeno bude každý pátek 8:00 - 12:00, není-li svátkem (25.12. a 1.1.). Předpoklad návratu k normální otvírací době cca 6.4.2021, bude upřesněno dle situace. celý text

ostatní | 10. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak fungují úsporné žárovky.

Fungování úsporných žárovek. celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpady právnických osob

Mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (živnostníci). Velmi často uváděným mylným argumentem při kontrolách bývá, že provozovna či drobný živnostník neprodukuje žádný odpad - majitelé provozovny např. uvádějí, že si nosí odpad domů do své nádoby, za kterou jako občané řádně platí. celý text

ostatní | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

V Příboře se nám daří třídit nejen oděvy, ale i boty, hračky a bytový textil...

Odkaz na článek zde: https://textil-eco.cz/aktuality-recyklace-trideni-textilu/pribor-textilni-kontejner-33 celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Svoz bioodpadu

Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu, v lokalitě „Před řekou“ proběhne v tomto týdnu dle avízovaného harmonogramu mimořádně v pondělí 16.11.2020. celý text

ostatní | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Kompostárna jede neustále bez omezení!

Kompostárna na Točně v Příboře jede neustále bez omezení. Dokud nenapadne sníh nebo neuhodí prudké mrazy, mohou občané bezplatně vozit bioodpad. O případném omezení otevírací doby, budete včas informováni. celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Diplom pro MÚ Příbor za sběr baterií

Diplom naleznete v příloze. celý text

ostatní | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Příbor za rok 2019

Soubor naleznete v příloze. celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Recyklujte elektro, má to smysl 1

Recyklujte elektro, má to smysl

Informace naleznete v příloze. celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Odpadový Oskar 1

Odpadový Oskar

Město Příbor - Příklad dobré praxe celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vyhazování odpadků s úsměvem? U příborských škol ano …

Město Příbor se rozhodlo zkrášlit svozové nádoby na směsný odpad u škol formou stylových popelnic. Technické služby města Příbora oslovily 4 příborské školy, které předložily své návrhy na výzdobu kontejnerů. Výběrová komise ve složení vedení města, odboru rozvoje a zástupců škol rozhodla o konečných 2 návrzích z každé školy. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
re-use centrum

Příbor dá odpadu novou šanci: nebude jen ve větším odpad třídit, ale bude jej vracet do oběhu

Příbor se posouvá v nakládání s odpadem o stupeň výš. Nejen že navyšuje kapacitu pro jeho třídění na sběrném dvoře, ale umožní jeho znovuvyužití v místních domácnostech a organizacích. Re-use centrum bude ve městě novinkou, stejně jako sběrný dvůr s dostatečnou kapacitou. Obojí se začalo stavět v lokalitě Točna. Příbor se tak zařadí mezi desítky měst v ČR, která snižují množství odpadu tím, že mu dávají druhou šanci. celý text

ostatní, náš tip | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
popelářský vůz

Upozornění: závada na popelářském voze

Vzhledem k poruše popelářského vozu byly dnes 29.7.2020 sváženy pouze černé popelnice od rodinných domů, nikoliv kontejnery na sídlištích. Svoz černých kontejnerů ze sídlišť je zabezpečen náhradním způsobem ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů města Příbora

V loňském roce občané města odevzdali k recyklaci 17 497 kg vysloužilých elektrozařízení společnosti ASEKOL celý text

ostatní | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
MĚSTA NOVOJIČÍNSKÉHO OKRESU SE ZAPOJILA DO SOUTĚŽE BATERKOMÁNIE. POMOZTE JIM USPĚT  – NOSTE POUŽITÉ BATERIE NA MĚSTSKÉ ÚŘADY 1

MĚSTA NOVOJIČÍNSKÉHO OKRESU SE ZAPOJILA DO SOUTĚŽE BATERKOMÁNIE. POMOZTE JIM USPĚT – NOSTE POUŽITÉ BATERIE NA MĚSTSKÉ ÚŘADY

     Města Frenštát pro Radhoštěm, Fulnek, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry a Příbor se spolu s dalšími městy Moravskoslezského kraje zapojila do soutěže Baterkománie. Čím více se během půlroční kampaně, od března do konce srpna, vybere baterií, tím více finančních prostředků dají organizátoři, kterými jsou nezisková společnost ECOBAT a Moravskoslezský kraj, na charitativní nebo obecně prospěšné projekty. Hlavním cílem je však zvýšit množství baterií, které jsou předány k recyklaci, a tím přispět k ochraně životního prostředí. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Televizor, zvířecí klec a přední sklo auta v černých kontejnerech na sídlišti

Občané našeho města jsou opakovaně upozorňováni na nevhodné předměty, které umísťují do černých nádob na směsný komunální odpad. Běžně se v nádobách nalézá tříditelný odpad (plast, kovy či nápojové kartony, papír a kartony, textil či obuv a bio), který patří do barevných kontejnerů rozmístěných všude po městě. Kromě těchto četných stanovišť je ve městě rovněž kompostárna a sběrný dvůr, kde mohou občané města uložit svůj odpad. Přesto jsou černé kontejnery na sídlištích zaplněny tříditelným odpadem a tím na skutečný směsný odpad nezbývá dost místa.

celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výzva – bio nádoby 770 l neplnit zeminou!

Žádáme občany města, aby do hnědých nádob na bio dávali hlavně odpad rostlinného původu, jak je uvedeno na nádobách i na webu Životního prostředí ve složce třídění odpadu, záložka bioodpad (https://zpo.pribor.eu/trideni-odpadu/bioodpad). Hlína nebo zemina do kompostu v menším množství patří, ale pokud někdo zaplní nádobu 770 l z velké části hlínou, je to tak těžké, že se nádoba nedá klasicky vyprázdnit do svozového vozidla. V takovém případě na stanoviště musí dojet nakladač a vozidlo s hákovým kontejnerem, výsyp netrvá pár minut, ale 45 min. a zaměstná další 2 zaměstnance navíc. Při takovém výsypu trpí nádoba, většinou se ulomí kolečka a jako tentokrát madlo.
Prosím, buďte ohleduplní a máte-li velké množství zeminy, dovezte ji do kompostárny přímo na vozíku, nebo kontaktujte technické služby, aby zeminu odvezly. Děkujeme.
celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední