Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 3
poslední

Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek? celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Finanční odměny od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu

Vážení občané města Příbora,dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu (papíru, plastů, nápojových kartonů a skla), které se Vám v roce 2017 podařilo vytřídit. Město ho předalo k využití a získalo od společnosti EKO-KOM finanční prostředky, které dále využívá např. k rozšíření stanovišť a jejich úpravě. celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Výhra

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Bižší informace v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva občanům – znečištění bioodpadu

Žádáme občany našeho města, aby do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad, větve či keře jen drobné či podrcené. Nedávejte tam kmeny, pařezy ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Také je zakázáno ukládat biodpad v igelitových pytlích, pouze v kompostovatelných sáčcích. Do hnědých nádob se nesmí dávat ani komunální odpad, ani plasty. Nádoby musí být ve svozový den umístěny na zpevněné ploše veřejného prostranství, ne za plotem. V opačném případě nebudou vysypány!! Děkujeme, že do hnědých nádob budete dávat jen BIOODPAD!
celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

INFORMACE OBČANŮM – KOMPOSTÉRY

Pokud jste si od města Příbora zapůjčili kompostér, můžete si bezplatně vyzvednout informační brožurku s návodem na kompostování na MÚ Příbor, odbor rozvoje města, kancelář ŽP. 13a (budova radnice, 2.patro). Bohužel ji výrobce zapomněl přibalit ke kompostéru.
celý text

ostatní | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka

Sázení stromů

Paní místostarostka zve všechny občany na sázení stromů, které se uskuteční 21.04.2018 od 9 hodin na ul. Bezručova Příbor. celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Ukliďme Česko

Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Dětské zastupitelstvo Příbor společně s panem Martinem Domitrou a městem Příbor si Vás tímto dovolují pozvat na akci "Ukliďme svět! Ukliďme Česko!", která opět proběhne i na katastru obce Příbora. Akce se koná v sobotu 14.04.2018. Sraz účastníků je v 10:00 hodin u restaurace "Orinoko" v Příboře.
celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Ekologické chování se vyplácí

Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady obce.

celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Průzkum populace unikátního druhu vážek v Příboře na Borovci

Vážky (Odonata) jsou významnou a starobylou skupinou hmyzu ve sladkovodních ekosystémech. Spolu s jepicemi jsou přímí potomci jedné z nejstarších skupin okřídleného hmyzu. celý text

ostatní | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Další kompostéry pro občany Příbora

Město Příbor v roce 2014 přidělilo mezi občany města celkem 580 kusů domácích kompostérů. Protože o domácí kompostování občané projevili zvýšený zájem, pořídilo město počátkem března 2018 dalších 180 ks kompostérů. celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

MĚSTO PŘÍBOR OBSADILO 3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2018 ZA NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKOU SLUŽBU V KRAJSKÉM KOLE

Město Příbor se v letošním roce opět přihlásilo do soutěže Zlatý erb, v rámci které se hodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší webová stránka měst a obcí, rovněž i nejlepší elektronická služba. Tuto soutěž vyhlašuje spolek Český zavináč. Odborná porota hodnotí podle stanovených kritérií např. povinné informace, úřední desku, ovládání webu, navigaci, přehlednost stránek, užitečnost elektronických služeb atd. celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Město Příbor se připojí k celosvětové kampani Hodina Země

V sobotu 24. března 2018 od 20:30 do 21:30 hodin proběhne již jedenáctý ročník celosvětové akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země.
celý text

ostatní | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Třídění bioodpadu v hnědých popelnicích (kompostejnerech)

Vážení občané města, v minulém čísle Měsíčníku byl uveden článek o třídění bioodpadu. Na základě Vašich četných dotazů přinášíme rozšířené informace k tomuto tématu. Na konci loňského roku byly u rodinných domů a taky na sídlištích rozmístěny hnědé popelnice (tzv. kompostejnery), které jsou určeny k třídění bioodpadu zejména z domácností a taky je možno do nich ukládat i běžný bioodpad ze zeleně. Nově rozmístěné hnědé popelnice jsou sváženy ze sídlišť a od rodinných domů celoročně.
celý text

ostatní | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Jaro a Světový den vody se blíží! Sledujte kvalitu vody ve své studni

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme
Ostrava 14. 3. 2018 - Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.
celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Jarní úklid komunikací

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu plánují technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací.
Úklid komunikací proběhne dle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram, i umístění přechodného dopravního značení, je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací. Buďte tedy prosím ohleduplní, jak ke svému okolí, ale i k zaměstnancům technických služeb, kteří úklid provádějí.
celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zahájení běžného provozu kompostárny

Informujeme občany o zahájení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 19.3.2018. celý text

ostatní | 13. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz bioodpadu

Technické služby informují občany, že náhradní svoz bioodpadu proběhne ve dnech 16. a 17. 3. 2018. Přičemž v pátek 16. 3. budou svezeny nádoby, které bývají dle harmonogramu sváženy v sudý týden (tzn. část města od řeky nalevo směrem k Novému Jičínu) a v sobotu 17.3. budou svezeny nádoby, které dle harmonogramu bývají sváženy v lichý týden (tzn. část města od řeky napravo směrem k Frýdku-Místku včetně Hájova a Prchalova). Další svozy bioodpadu již budou probíhat dle stanovených termínů v harmonogramu. celý text

ostatní | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zimní nádhera u řeky Lubiny

Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme - dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně zvenku, bílé květy na okénku... celý text

ostatní | 4. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz bioodpadu

Technické služby oznamují,že svoz bioodpadu bude v pátek 2.3.2018 z důvodu mrazu zrušen. O náhradním termínu svozu budou občané včas informováni. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 28. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zrušení svozu bioodpadu 23.02.2018

Technické služby oznamují, že svoz bioodpadu bude v pátek 23.2.2018 z důvodu mrazu zrušen. O náhradním termínu budou občané včas informováni. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Potřebujeme biodiverzitu?

Město Příbor Vás zve ve čtvrtek 22. února 2018, od 16 hodin, do Kulturního domu Příbor, na přednášku Potřebujeme biodiverzitu? Přednáška na téma biodiverzita: její význam, příklady, potřeba a možnosti péče o ni za hranicemi města i ve městě samotném. celý text

ostatní | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Třídění bioodpadu v hnědých popelnicích (kompostejnerech)

Na konci loňského roku byly u rodinných domů a taky na sídlištích rozmístěny hnědé popelnice (tzv. kompostejnery), které jsou určeny k třídění bioodpadu zejména z domácností a taky je možno do nich ukládat i běžný bioodpad ze zeleně. Nově rozmístěné hnědé popelnice jsou sváženy ze sídlišť a od rodinných domů celoročně. celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA OBČANŮM K ODBĚRU KOMPOSTÉRŮ

Městský úřad Příbor vyzývá občany, kteří mají podepsánu smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru, aby si přijeli vyzvednout kompostér na kompostárnu v areálu Točna na ulici Štramberská, a to ve čtvrtek 8.3.2018 od 12 do 17 h nebo v pátek 9.3.2018 od 8 do 12 h.

celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Děti z mateřské školy z Hájově v TS Příbor

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 navštívily děti z mateřské školy z Hájova v doprovodu svých učitelek Technické služby města Příbora. Zajímaly se o všechny činnosti, které technické služby provádějí. celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA OBČANŮM k podpisu smlouvy - KOMPOSTÉRY

Městský úřad Příbor vyzývá občany, kteří mají objednaný kompostér a doposud nepodepsali smlouvu, aby se nejpozději do pondělí 26. února dostavili k podpisu smlouvy na MÚ Příbor, odbor rozvoje města, kancelář ŽP 13a (budova radnice, 2.patro). celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

TVÁŘE ÚMLUVY CITIES

Město Příbor Vás zve do Kulturního domu Příbor od 05.02.2018 od 13 hodin do 28.02.2018 do 17 hodin na putovní výstavu Tváře úmluvy Cities. celý text

ostatní, náš tip | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Potřebujeme biodiverzitu?

Město Příbor Vás zve 22.02.2018 od 16 hodin do Kulturního domu Příbor na přednášku Ing. Aleny Malíkové a Ing. Radima Jaroška. celý text

ostatní, náš tip | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zajímavé druhy rostlin a živočichů na Novojičínsku

Město Příbor Vás zve 05.02.2018 od 17 hod. do Kulturního domu Příbor na přednášku Mgr. Pavla Netušila. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU PŘIHLÁŠENI K ODBĚRU KOMPOSTÉRŮ

Městský úřad města Příbora vyzývá občany, kteří podali žádost o kompostér, aby do 15.2.2018 přišli na MÚ Příbor, odbor rozvoje města, kancelář ŽP č. 13a (budova radnice, 2. patro) kvůli vyplnění údajů a podpisu smlouvy o bezplatné výpůjčce a darování. Prosím, vezměte si s sebou občanský průkaz. Kompostéry budou vydávány v březnu. Další informace při podpisu smlouvy a v březnovém měsíčníku. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Biologicky rozložitelné sáčky na bioodpad

Technické služby města Příbora a město Příbor informují občany, že si mohou na TS nebo v kanceláři paní Ing. Dity Kalužové na odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor vyzvednout biologicky rozložitelné (kompostovatelné) sáčky na uložení bioodpadu rostlinného původu z kuchyně. Sáčky s odpadem je možné uložit do hnědých 240 l nádob na bioodpad. Bioodpad, který je možné do sáčku vkládat: zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky pokojových rostlin, řezané květiny, další rostlinný materiál. celý text

ostatní | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
poslední