Navigace

Obsah

Jaro a Světový den vody se blíží! Sledujte kvalitu vody ve své studni

Typ: ostatní
Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme
Ostrava 14. 3. 2018 - Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.

Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.

Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných individuálních zdrojů.
Častým argumentem majitelů studní pro to, proč není údajně potřeba vodu testovat, je dlouhodobé používání tohoto zdroje bez zdravotních komplikací. To ještě ale nemusí automaticky znamenat, že má voda vyhovující kvalitu.
Děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí.  Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace. 

Při prvním rozboru vlastního zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů, tak aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o kvalitě zdroje. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

U příležitosti Světového dne vody je možné využít nabídku společnosti Aqualia infraestructuras inženýring na rozbory vody s dvacetiprocentní slevou bez ohledu na počet analyzovaných ukazatelů. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří AII Lucie Chlebková.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí –
možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz

Pro editory

  • Společnost AII byla založena v roce 1996 s názvem SmVaK-inženýring, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
  • Společnost AII se dominantně zabývá inženýrskou činností v oblasti dodávek a výstavby čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodovodů a kanalizací, čerpacích stanic nebo vodovodních a kanalizačních přípojek. Pro realizované stavby společnost zajišťuje jejich přípravu po majetkoprávní stránce, zpracování projektové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a kolaudační souhlas.
  • Společnost zajišťuje kompletní projektovou činnost při výstavbě a následnou stavební činnost.

 

Kontakt:

Lucie Chlebková
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
telefon: 595 694 335, 739 342 846  
Lucie.Chlebkova@smvak.cz


Vytvořeno: 16. 3. 2018
Poslední aktualizace: 16. 3. 2018 11:42
Autor: Správce Webu