Navigace

Obsah

Počet a četnost svážení kontejnerů na směsný odpad

Typ: ostatní
Foto 2Vážení občané, občas se objeví podnět k přeplněnosti určitých černých kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou rozmístěny na sídlištích v našem městě. Způsob stanovení počtu nádob a četnosti jejich svozu je stejný pro všechny bytové domy na celém území města. Obecně platí, že počet nádob na směsný odpad a četnost jejich svozu jsou nastaveny podle počtu domácností v bytovém domě, přihlíží se i k počtu přihlášených osob (poplatníků).

Celé město má sjednocené podmínky, tedy objem vyvážených kontejnerů na počet bytových jednotek je na všech sídlištích srovnatelný. Lze to dokumentovat na příkladu, kdy na „dolním“ sídlišti (U Tatry) je na první pohled více nádob než na „starém“ sídlišti, nicméně na dolním sídlišti je podstatná část nádob svážena pouze 1x týdně, nikoli dvakrát.

Regulace počtu černých kontejnerů přispívá k tomu, aby se náklady na svoz směsného odpadu výrazně nezvyšovaly a nebylo nutno toto navýšení promítnout do výše poplatku pro občany. Současně tímto podporujeme třídění odpadu (papír, plasty, sklo, bio, kovy, atd.). Za svoz vytříděných složek dostává město finanční odměny, které pokrývají náklady na svoz barevných kontejnerů. Takže vytříděný odpad nezvyšuje poplatek za komunální odpad.

Zaplněnost odpadových nádob se pravidelně kontroluje. V některých částech města jsou skutečně černé kontejnery přeplňovány, často ale z důvodu, že tamní obyvatelé téměř netřídí. Z přiložených fotografií, zachycujících stav na ulici Fučíkova, lze snadno popsat skladbu odpadu ukládaného do nádob na směsný odpad. V kontejneru jsou volně naházené skleněné či PET láhve, nápojové kartony, hromada letáků, krabice od potravin či kosmetiky, pytlík se slupkami od ořechů či krabice shnilých jablek, plastové květináče, plechovky od piva či konzervy a textil.

Většinou je v blízkosti černého kontejneru umístěn i kontejner modrý (papír), žlutý (plasty, kovy), kam většina snadno vytříditelných složek domovního odpadu patří. Jak dokládají přiložené snímky, černý kontejner obsahuje vše smíchané a nevytříděné. Pokud by tam tyto odpady nebyly, černé kontejnery by nebyly přeplněny.

Chceme požádat všechny občany, aby se snažili vytřídit maximum odpadů. Je to skutečně důležité, neboť ceny za uložení odpadů na skládky rostou a zanedlouho má být skládkování SKO zcela zakázáno.

K lepšímu třídění chceme přispět průběžným zvyšováním počtu barevných nádob resp. jejich častějšími svozy. V tomto směru připravujeme jak celoplošná opatření na celém území města (svoz papíru a plastů 2x týdně, navýšení počtu kontejnerů na textil), tak konkrétní kroky pro jednotlivé lokality či ulice.

Pokud bude růst množství směsného komunálního odpadu a neporoste množství vytříděných složek, za něž dostává město odměny, bude nutno navýšit poplatek za odpady a to v řádu stovek korun za každého občana. Apelujeme na občany, aby odpad třídili a nepřeplňovali černé kontejnery odpady, které se ještě mohou dále zpracovat na druhotné suroviny a nás jako město nic nestojí, neboť cenu za svoz nám pokryje odměna za tuto surovinu.

Prosím, zamyslete se nad tím a přesvědčte své sousedy, rodiče, známé, aby třídili odpad. Všechno je řešitelné, ale musí se chtít.

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

 

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města MÚ  Příbor

 


Vytvořeno: 13. 11. 2018
Poslední aktualizace: 13. 11. 2018 14:23
Autor: Správce Webu