Navigace

Obsah

Výskyt potkanů, krys a jiných hlodavců - výzva k deratizaci objektů

Typ: ostatní
V posledních letech dochází ve městě ke zvýšenému výskytu škodlivých epidemiologicky významných hlodavců. V druhé polovině května roku 2019 bude odbornou firmou zajišťována deratizace veřejných ploch a objektů, které spravuje město Příbor. Žádáme občany města, aby se za účelem koordinace a zvýšení účinnosti připojili k deratizaci svých objektů ve stejném období, kdy bude probíhat plošná deratizace města. Předem děkujeme všem, kdo pomohou hlodavce likvidovat a provedou deratizaci svých objektů.

Podle ustanovení §55 písm. b) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se speciální ochrannou deratizací rozumí odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu hlodavců a dalších živočichů.

Podle ustanovení §57 odst. 2) zákona je speciální ochrannou deratizací povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů.

Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitostí v majetku České republiky, organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

 

Ing. Andrea Nováková a Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor


Vytvořeno: 2. 5. 2019
Poslední aktualizace: 2. 5. 2019 10:47
Autor: Správce Webu