Navigace

Obsah

Čistý komín

Valí se sousedovi z komína černý dým? Není nic jednoduššího, než neekologické topení vyfotit, nahlásit na městský úřad nebo nahrát fotky na stránky aplikace Čistý komín. Ta eviduje lokální neekologická topeniště.

Aplikaci provozuje obecně prospěšná společnost Čisté nebe.

Při zveřejňování fotogragií je nutné dbát na následující zásady:

  • Záznam musí obsahovat fotografii kouřícího komína. Zároveň na fotce nesmí být celá budova s číslem popisným, vozidla s poznávací značkou či fyzická osoba ani žádné osobní údaje o těchto osobách.
  • Fotografie nesmí být nijak upravována, zejména nesmí být tmavost kouře nebo jeho zabarvení jakkoliv upravováno a fotka musí co nejlépe zachytit objektivní skutečnost.

Cílem projektu je osvětově působit na občany tak, aby lokální topeniště nepředstavovala pro kvalitu ovzduší problém.