Navigace

Obsah

bio1bio2bio větve

 

Bionádoby 770 l

 

I do nich mohou občané odkládat bioodpad ze zahrádek. Přednostně by však měli všichni, co mají kompostér, dávat trávu, listí i jiný kompostovatelný materiál do kompostérů a využívat svůj kompost. Teprve přebytek biohmoty do hnědých nádob, ať už využijí malé nádoby 220 l u rodinných domů či na sídlištích nebo velké 770 l na veřejných stanovištích.

Svoz velkých, hnědých kontejnerů probíhá 2 x týdně každé úterý spolu s nádobami 220 l a v pátek.

Ve svozový den je nutné, aby byl kontejner ustaven na zpevněné ploše stanoviště. V opačném případě nebude kontejner vyvezen.

Svoz realizují Technické služby města Příbora na kompostárnu Točna.

Do obou typů hnědých nádob patří jen kompostovatelný odpad. Seznam všeho, co do hnědých nádob patří, najdete na tomto webu ŽP, ve složce třídění odpadů – bioodpad.