Obsah

Kovy

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze, někde formou vyhlášených svozů „železná neděle" nebo také pomocí sběrných dvorů.

Do sběrných surovin bychom neměli nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

 

 

 

 

 

 

KOVOVÉ obaly můžete odkládat do ŽLUTÝCH kontejnerů - např. plechovky od potravin či krmiv zvířat, nápojové plechovky, vršky od piva, spojovací materiál, kovové nádobky od kosmetiky a další kovové obaly či drobné výrobky.

Tyto kontejnery mají ovšem omezenou kapacitu, proto je nutné veškeré nádobky, ať už plastové lahve nebo nápojové kartony či plechovky zmáčknout nebo sešlápnout, aby jich tam vlezlo co nejvíce. Buďte, prosím, ohleduplní ke svým spoluobčanům a ukládejte odpady úsporně a jen do určených nádob.