Obsah

Kovy

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze, někde formou vyhlášených svozů „železná neděle" nebo také pomocí sběrných dvorů.

Do sběrných surovin bychom neměli nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

 

 

 

 

 

 

KOVOVÉ obaly můžete odkládat do ŽLUTÝCH kontejnerů

Kovové obaly je možno nově odkládat do žlutých kontejnerů, neboť naše svozová firma má dotřiďovací linku a jednotlivé druhy plastů a kovů zvlášť vyseparuje.

Žluté kontejnery jsou běžně určeny na plasty (PET lahve, veškeré plastové obaly kosmetiky a čisticích prostředků, obaly potravin – sáčky, kelímky od jogurtů, tvarohů či pomazánek i s víčky nebo obaly od využívaných léků, nápojové kartony od mléka a džusů, atd.).

Do žlutých nádob můžete nově odkládat např. plechovky od potravin, nápojové plechovky, spojovací materiál, kovové nádobky od kosmetiky a další kovové obaly.

O rozšíření možnosti separace kovů jsme informovali v měsíčníku, na webu města a nyní jsou žluté kontejnery nově opatřeny polepy.

Tyto kontejnery mají ovšem omezenou kapacitu, proto je nutné veškeré nádobky, ať už plastové lahve nebo nápojové kartony či plechovky zmáčknout nebo sešlápnout, aby jich tam vlezlo co nejvíce. Buďte, prosím, ohleduplní ke svým spoluobčanům a ukládejte odpady úsporně a jen do určených nádob.

Všem občanům, kteří třídí odpad, děkujeme a nadále se budeme snažit vylepšovat systém sběru a separace odpadů.