Navigace

Obsah

Nápojové kartony

Známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.  Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

Označení nápojových kartonů

Ano
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Ne
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Co se dále děje s vytříděnými nápojovými kartony?

 

 

 

V Příboře nejsou rozmístěny oranžové kontejnery na nápojové kartony, ale je možno nápojové kartony od džusů i od mléka odkládat do žlutých kontejnerů na plast. Je lepší použitý nápojový karton lehce vypláchnout, sešláplnout a opětovně zašroubovat plastovým vrškem. Pak spolu s ostatními plasty a kovy umísťovat do žlutých separačních kontejnerů.