Obsah

Bioodpad

Ke kompostování jsou vhodné pouze biologické odpady, kam patří:

- zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel rostlinného původu (brambory, těstoviny, rýže, apod.) - plíseň či hniloba nevadí. Do bioodpadu nepatří kusy masa a kosti!!!

- kávová sedlina a čajové pytlíky, filtry z kávovaru

- zvadlé květiny, zemina z květináčů, větvičky, plevel

- skořápky z vajíček a ořechů

- papírové kapesníky, ubrousky z kuchyňského použití, i nasáklé rostlinným olejem, lepenka (v menším množství – např. kartonová krabice od pizzy natrhaná na kusy)

- běžný bioodpad ze zeleně: tráva, listí, drobné větvičky živých plotů, apod.

- popel ze dřeva, stará zemina

- podestýlka, piliny, zbytky zrníček z klece andulek či jiných domácích ptáčků

Bioodpad z domácností je nejvhodnější separovat doma do samostatné nádoby (misky, kbelíku, apod.) a tuto pak do kompostéru či hnědé popelnice jednoduše vysypat. 

Nevhazujte, prosím, bioodpad do hnědých popelnic v klasických plastových sáčcích! Igelitové sáčky se v přírodě rozkládají desítky let. Také nádoby laskavě zavírejte.

přehled stanovišť bionádob velikosti 770 l (11.92 kB)