Navigace

Obsah

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Využívají se hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na kompostárně.

Více informací naleznete na www.ekodomov.cz

 

 

 

Třídění bioodpadu v hnědých popelnicích (kompostejnerech)

 

Do hnědé popelnice na biologický odpad patří:

- zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel rostlinného původu (brambory, těstoviny, rýže, apod.) - plíseň či hniloba nevadí. Do bioodpadu nepatří odřezky masa a kosti!!!

- kávová sedlina a čajové pytlíky, filtry z kávovaru

- skořápky z vajíček a ořechů

- papírové kapesníky, ubrousky z kuchyňského použití, lepenka (v menším množství)

- zvadlé květiny, zemina z květináčů, větvičky, plevel

- běžný bioodpad ze zeleně: tráva, listí, drobné větve, apod.

- popel ze dřeva, stará zemina

- jedlý rostlinný olej (v menším množství a nasáknutý do savého ubrousku nebo pilin)

- podestýlka, piliny

Bioodpad z domácností je možno separovat doma do samostatné nádoby (misky, kbelíku, apod.) a tuto pak do hnědé popelnice jednoduše vysypat. Rovněž je možno využít speciální biosáčky - vypadají na první pohled a dotek stejně jako běžné plastové sáčky, ale liší se tím, že nepředstavují ekologickou zátěž. Jsou vyrobeny z biomasy a je možno tyto biosáčky naplněné bioodpadem vhazovat do hnědých popelnic. Biosáčky je možno si bezplatně vyzvednout na Městském úřadě a v budově Technických služeb.

Nevhazujte, prosím, bioodpad do hnědých popelnic v klasických plastových sáčcích! Igelitové sáčky se v přírodě rozkládají desítky let.