Navigace

Obsah

Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé Příbora mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve Sběrném dvoře Příbor Točna na Štramberské ulici 1688. Červené sběrné nádoby na drobné elektro a baterie jsou na ulicích Lidická, Dukelská u křižovatky, Choráze u obchodu, 9. května u trafostanice, na Hájově u hasičárny a na Prchalově u kapličky. Světelné zdroje je možno ukládat do krabice v přízemí budovy radnice na nám. S. Freuda 19, rovněž v druhé budově MÚ na ul. Freudova 118, na Technických službách města Příbora – Štramberská 483, v obchodě Hruška na Místecké ul. a v elektro obchodě při nákupu nových. Na těchto místech mohou občané odevzdávat veškeré světelné zdroje, baterie a malé elektro.

 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.

 

Prostřednictvím společnosti EKOLAMP se v roce 2021 recyklovalo 551 tun použitých světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.

Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.


 

Dobrá zpráva: ochota českých domácností třídit elektroodpad roste!

 

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste, vyplývá z průzkumů společnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje sběr a recyklaci nefunkčních elektrozařízení. Ekologické smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2021 se v České republice prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat téměř 4200 tun světelných zdrojů, velkého a malého elektra. Před pěti lety to bylo jen něco přes 1500 tun. To představuje téměř trojnásobný nárůst. A oproti roku 2005, kdy byla v Česku zákonem zavedena povinnost zpětného odběru vysloužilých světelných zdrojů a elektrospotřebičů, se objem odevzdaného elektroodpadu zvýšil 17krát.

Ze sebraných světelných zdrojů a velkého a malého elektra se po recyklaci k dalšímu využití předá více než 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy nebo vody.

V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat na sběrném dvoře
Točna Příbor (Po, Stř., Pa 8-11, 12-17 hod, v sobotu 8-12 hod). Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově radnice na náměstí nebo
v budově MÚ na ul. Freudova 118 a v Technických službách – Štramberská 483, samozřejmě i ve všech elektroprodejnách.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky) a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro volný čas a sport). Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

logo


Recyklace – mysleme na budoucnost

      

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

 

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 587 tun vysloužilých světelných zdrojů a téměř 3 000 tun velkých a malých elektrozařízení.

Opětovně se využilo přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční malá i velká elektrozařízení zdarma odevzdávat ve Sběrném dvoře Točna Příbor – Štramberská ulice 1688, na dvoře Technických služeb města Příbora – Štramberská 483, malá zařízení dále pak na radnici MÚ Příbor - náměstí S. Freuda 19 nebo v obchodě Hruška na Místecké ulici, ve dvou elektro obchodech na ul. Dukelské a U Brány při nákupu nových. Na těchto místech mohou občané také odevzdávat veškeré světelné zdroje a použité baterie.

 

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.

 

Jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4300 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.

 

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz  nebo na webu města v sekci Životní prostředí, třídění odpadu, svítidla  (odkaz : trideni-odpadu/svitidla).

https://www.ekolamp.cz/data/web/download/ekolamp-468x60px-osveta-2021-2.gif


Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí.

Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se jedná.  

Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech. U nás ve městě se tyto nádoby nacházejí v budovách Městského úřadu na ulici Freudova 118, Jičínská 247, od podzimu opět na náměstí S. Freuda 19, v budově Technických služeb – Štramberská 483 a na sběrném dvoře – Točna Příbor, který je otevřen Po, Stř, Pá  8 – 11, 12 - 17 h, So 8 - 12 h. Také v elektroobchodech a v potravinách Hruška na ulici Místecké.

Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení, výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl skončit v komunálním odpadu, ale na sběrných místech. 

 

Speciální nádoby na světelné zdroje

Veškeré světelné zdroje jsou na sběrných místech i sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě. Díky recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.

Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více než 4300 veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách www.ekolamp.cz.

Jak vybrat úsporku nebo LEDku?

l

Jak fungují LEDky

Jak fungují úsporné žárovky
Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?
Recyklační kolečko

Ekolamp Staženo: 28x | 14.09.2022

Sběrná místa Staženo: 108x | 07.06.2019

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost? Staženo: 102x | 18.03.2019

Nevíte kam s ní? Pomůže vám nová aplikace. Staženo: 152x | 01.02.2019

Toxická rtuť ve svítidlech Staženo: 195x | 27.04.2018

Sběr svítidel Staženo: 165x | 27.04.2018

Stránka

  • 1