Obsah

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa

 

certifikát

Buďme zodpovědní a mysleme ekologicky, stejně jako dříve někteří šlechtici

Mnozí z nás vnímají pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost nebo ochrana životního prostředí jako něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech. To je však velký omyl. Ochranou přírody se lidé začali zabývat již v průběhu 19. století.

Naši předci sice tehdy nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, uvědomovali si ale, že se krajina v Česku v průběhu staletí v důsledku lidské činnosti podstatně změnila k horšímu.

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v pevninské Evropě je Žofínský prales, vyhlášený roku 1838 na panství Buquoyů.

V dnešní době nestačí jen chránit přírodu tím, že vyhlásíme chráněná území. Musíme dělat i další kroky, a to především omezovat plýtvání a efektivněji využívat stávající zdroje.

Například firmy se snaží šetřit energiemi, a to nejen z ekonomických důvodů, ale také proto, aby chránily ubývající přírodní zdroje. Stává se to součástí jejich ESG strategie. V provozech využívají úsporné osvětlení, budovy jsou zateplovány a čím dál více dokumentů existuje jen v elektronické podobě. Tiskne se jen to, co je opravdu nezbytné.

Správnou recyklací obce ušetří

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, investují do úspornějšího veřejného osvětlení a motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů.

Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si za jeho likvidaci nechá dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetřit přírodní zdroje. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do životního prostředí.

Zpětný odběr elektrozařízení včetně světelných zdrojů pro naše město Příbor zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytvořil hustou síť sběrných míst. Zároveň zajišťuje přepravu sběrných nádob k recyklaci. Díky tomu ušetří Příbor finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

 

Žárovky do koše nepatří

 

V domácnostech už v posledních letech klasické žárovky postupně mizí a nahrazují je úsporné světelné zdroje, zejména LED žárovky, případně kompaktní úsporné zářivky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Všechny žárovky obsahují užitečné druhotné suroviny, proto, když doslouží, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.

 

Zářivky, jak trubicové, tak kompaktní, navíc obsahují malé množství toxické rtuti a při uložení většího množství na skládkách komunálního odpadu by mohlo dojít k únikům rtuti nejen do ovzduší. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť transformuje do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

 

EKOLAMP se postará i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro

Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 se však stará také o vysloužilé malé i velké domácí spotřebiče. Podle pravidel platných od ledna 2021 spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných světelných zdrojů.

 

Kam s nefunkčním elektrozařízením?

Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice.

 

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

 

Sběrný dvůr Točna Příbor, který se nachází na Štramberské ulici 1688, je otevřen (Po, Stř, Pá 8-11, 12-17, So 7-12). Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční malá i velká elektrozařízení také zdarma odevzdávat na dvoře Technických služeb města Příbora – Štramberská 483, malá zařízení dále pak na radnici MÚ Příbor - náměstí S. Freuda 19 nebo v obchodě Hruška na Místecké ulici, v elektro obchodě na ul. Dukelské při nákupu nových. Na těchto místech mohou občané také odevzdávat veškeré světelné zdroje a použité baterie.

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa Staženo: 14x | 02.02.2024

Ekolamp Staženo: 70x | 14.09.2022

Sběrná místa Staženo: 153x | 07.06.2019

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost? Staženo: 142x | 18.03.2019

Nevíte kam s ní? Pomůže vám nová aplikace. Staženo: 200x | 01.02.2019

Toxická rtuť ve svítidlech Staženo: 264x | 27.04.2018

Sběr svítidel Staženo: 214x | 27.04.2018

Stránka

  • 1